Κοινωνικός μη κερδοσκοπικός σύλλογος «ΓΛΑΡΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Συμμετοχή στον κοινωνικό μη κερδοσκοπικό σύλλογο «ΓΛΑΡΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ» ο οποίος αποτελείται από εθελοντές με αγάπη για τη θάλασσα και με επιθυμία για προσφορά στο συνάνθρωπο.

Ο κοινωνικός μη κερδοσκοπικός σύλλογος «ΓΛΑΡΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ» ταξιδεύει με φουσκωτά σκάφη στα ελληνικά νησιά, συλλέγοντας πληροφορίες για ελλείψεις και ανάγκες.

Επιπλέον:

Συγκεντρώνει και προσφέρει ιατρικό εξοπλισμό και φάρμακα.

Συγκεντρώνει και προσφέρει ρουχισμό και είδη πρώτης ανάγκης σε νησιά και σε ιδρύματα.

Δημιουργία τράπεζας αίματος για παιδιά (Τζάνειο Νοσ. Πειραιά).

Παρέχει διασυνδετική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά των νησιών μας (Τζάνειο Νοσ. Πειραιά).

Παρέχει προληπτική παιδιατρική φροντίδα και διασυνδετική ιατρική με την ενεργή συμμετοχή εθελοντικής ομάδας ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων